Low Key 発音: /lō/ /kē/ Low keyの意味: 静かにする、抑制する、秘密な、地味な、暗い(音楽、絵、写真等の芸術の表現手法) Low keyの品詞:形容詞 Low keyの例文: “Je […]